Språk/Language

Sandens förskola

Sandens förskola ligger för närvarande i tillfälliga lokaler inne i Finspång i väntan på att nya lokaler byggs.

Barn ritar

På Sandens förskola finns avdelningarna Hinken, Spaden och Krattan och samarbetet mellan avdelningarna är stort och varierat vilket ger en ökad gemenskap i hela huset.

Vi har en stor utmanande gård som lockar till lek och utveckling. En stor del av vår tid på förskolan tillbringar vi på gården eller i skog och mark.

Verksamhet och undervisning

Genom att undervisa inom olika områden lägger vi på Sandens förskola grunden för det livslånga lärandet och stimulerar barnens utveckling. Vi undervisar i:

  • språk
  • matematik
  • naturvetenskap/teknik/experiment
  • utomhuspedagogik
  • rörelse/motorik
  • tema

Planeringsdagar

Förskolan har stängt tre dagar per år. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar 2020:

  • 7 januari
  • 15 juni
  • 1 oktober


Kontakt

Sandens förskola
Östermalmsvägen 63, 612 43 Finspång

Avdelning Spaden
070-630 46 85
sandens.forskola.spaden@finspang.se

Avdelning Hinken
070-377 94 30
sandens.forskola.hinken@finspang.se

Avdelning Krattan
070-598 72 76
sandens.forskola.krattan@finspang.se

Jenny Thorsell
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-855 08
jenny.thorsell@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Marina Kalm
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-858 14
marina.kalm@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång