Språk/Language

Taxor och avgifter för barnomsorg

Den avgift du ska betala för förskola eller pedagogisk omsorg beräknas utifrån familjens inkomster. Avgiften påverkas också av hur många barn i familjen som har plats inom barnomsorgen.

Maxtaxan gäller alla kommunala förskolor, dagbarnvårdare och fritidshem. Det yngsta barnet räknas som barn 1, det näst yngsta som barn 2 och så vidare oavsett om barnen går i förskola, fritidshem eller har plats hos dagbarnvårdare. Avgiften tas ut om familjens inkomster är 10.000 kr eller mer. Avgiften betalas 12 månader om året.

Nya avgiftsnivåer för maxtaxa

Finspångs kommun tillämpar maxtaxa och får statsbidrag för detta. Nu höjs inkomsttaket och avgiftsnivåerna i maxtaxan från och med den 1 januari 2019. Inkomsttaket är höjt till 49 280 kr per månad.

Avgift för barn 1 till 3 år

Avgiften är ej beroende av vistelsetid.

 • Barn 1: 3% av inkomsten, dock högst 1478:-/mån
 • Barn 2: 2% av inkomsten, dock högst 986:-/mån
 • Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 493:-/mån
 • Barn 4: Ingen avgift

Avgift för barn 3 till 5 år

Allmän förskola är avgiftsfri och erbjuds fr.o.m. hösten barnet fyller 3 år. Barnet är på förskolan högst 15 timmar per vecka och följer skolans läsårstider. Om barnet inte är anmält till allmän förskola är avgiften 75% av maxtaxan.

 • Barn 1: 2,25% av inkomsten, dock högst 1 109:-/mån
 • Barn 2: 1,5% av inkomsten, dock högst 739:-/mån
 • Barn 3: 0,75% av inkomsten, dock högst 370:-/mån
 • Barn 4: Ingen avgift

Avgift för barn i skolbarnomsorg 6-12 år

 • Barn 1: 2% av inkomsten, dock högst 986:-/mån
 • Barn 2: 1% av inkomsten, dock högst 493:-/mån
 • Barn 3: 1% av inkomsten, dock högst 493:-/mån
 • Barn 4: Ingen avgift

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68