Språk/Language

Gemensamt för förskolan

Här presenterar vi gemensam information för våra förskolor som berör dig som vårdnadshavare.

Förskola är pedagogisk verksamhet och omsorg för barn som är ett till fem år. I Finspångs kommun finns 20 kommunala förskolor samt de fristående förskolorna Sjövik och Skorpan. Om man vill söka plats där tar man kontakt med respektive förskola. Fröhuset är också en enskild förskola, men plats där sökes genom kommunen.

Förändringar av barnets närvarotider

Det är arbets-, studie- och restid som ligger till grund för barnets närvaro. Barnets schema fastställs i en skriftlig överenskommelse mellan dig och verksamheten. Uppgift om tillsynsbehov skall lämnas till förskolan/fritids­hemmet.
Om du har behov av att ändra barnets närvarotid på grund av förändrad arbetstid, föräldra­ledighet eller arbetslöshet ska du att anmäla detta. Det ska göras i så god tid som möjligt för att verksamheten ska ha möjlighet att anpassas på ett bra sätt. Vårdnadshavare är skyldiga att informera kommunen om arbets- eller studie­förhållanden samt vid förändringar av dessa.

Förskoleverksamhet för barn till arbetsökande och föräldralediga

Om du är arbetssökande eller föräldraledig erbjuds ditt barn förskoleverksamhet 15 timmar i veckan (Skollagen 8 kap. 6 §). Barnet ges möjlighet att, för sin egen utveckling, delta i en pedagogisk verksamhet. Barnen erbjuds förskoleverksamhet fem dagar i veckan eller tre dagar i veckan. Detta utifrån prioriteringsordning barnets bästa, förskolans möjligheter samt vårdnadshavarnas önskemål. Tiderna kommer att fastställas terminsvis. Andra tider kommer att endast beviljas vid inskrivning enligt Skollagen 8 kap. 7§ och 9§, dvs. barn och familjer i behov av särskilt stöd. Avgift betalas efter vanlig taxa. Arbetssökande ska bifoga intyg från Arbetsförmedlingen.

Allmän förskola från tre år

Från och med höstterminen det år då barnet fyller tre år erbjuds alla barn förskola 15 timmar i vecka, (525 h per år) kl. 8-11, under samma läsårstider som förskoleklass och grundskola. Det gäller oavsett vilken sysselsättning föräldrarna har. De 525 timmarna är avgiftsfria. För dig som behöver omsorg utöver denna tid minskas avgiften till 75 procent då du inte betalar för den avgiftsfria tiden.

Rätt till förskoleplats

Barn som har fyllt ett år har rätt till plats på förskola om vårdnadshavaren:

 • Arbetar eller studerar.
 • Är föräldraledig med syskon.
 • Är arbetssökande.

Vårdnadshavare som blir sjukskrivna, får graviditetspenning eller sjukersättning behåller rätten till barnomsorg. Om barnet inte har någon grundplacering är grundprincipen 15 timmar per vecka om inte sjukdoms­tillståndet kräver utökad tillsynstid. Läkarintyg ska alltid bifogas.

Förskoleplats i annan kommun

Ansökan om förskoleplats i annan kommun handläggs utifrån en restriktiv och individuell prövning. Ansökan sker på särskild blankett. Detta gäller även om du flyttar till annan kommun och önskar behålla förskole­platsen.

Samverkan med vårdnadshavare

På alla våra förskolor sker samverkan med vårdnadshavare i olika forum så som öppet hus, vernissage, utvecklingssamtal, föräldramöten med mera.

Förskoleverksamhet på finska - Esikoulutoimintaa suomeksi

Finspångs kommun är ansluten till förvaltningsområdet för finska. Detta innebär att kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet helt eller delvis på finska. Finskspråkiga aktiviteter bedrivs integrerat i den ordinarie förskoleverksamheten på Dunderbackens förskola.
När du gör en ansökan om förskoleplats anger du Dunderbackens förskola som önskemål. Ange även att språket finska önskas.

Esikoulutoimintaa suomeksi

Finspångin kunta kuuluu suomenkielen hallintoalueeseen, se tarkoittaa että kunnalla on velvollisuus tarjota esikoulutoimintaa kokonaan tai olennaisilta osilta suomenkielellä.

Suomenkielinen toiminta on yhdistettynä tavalliseen esikoulutoimintaan kunnan Dunderbackenin esikoulussa. Ilmoita toivomuksesi lomakkeessa "Ansökan till förskolan" sekä täytä myös lisähakemus.

Lisää tietoa suomenkielisestä esikoulusta löydät alhaalta.

Planeringsdagar

Planeringsdagar

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2021/2022:

 • 16 augusti
 • 7 oktober
 • 10 januari
 • 13 juni

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2022/2023:

 • 15 augusti
 • 11 november
 • 9 januari
 • 19 juni

Allmän förskola

Om du har en plats i allmän förskola för barn 3-5 år så följer ditt barn grundskolans läsårstider och lov. Se grundskolans läsårstider nedan.

Kontakt

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång