Språk/Language

Finbo förskola

Förskolan består utav tre avdelningar; Fröet, Knoppen och Blomman. På Fröet och Knoppen vistas de yngre barnen och på Blomman de äldre barnen.

Stor kulram på förskola

Verksamhet

Förskolan är centralt belägen med närhet till bibliotek, parker och skog.
Förskolan har en stor och varierad gård som erbjuder motoriska utmaningar.
Varje avdelning har en pedagogisk miljö som är anpassad efter barnens behov och ålder.

Förskolan bedriver undervisning i mindre barngrupper och arbetar utifrån Läroplanens mål.

Förskolan har ett mottagningskök och maten tillagas på Hårstorps förskola.

Vi är en liten förskola där alla känner alla.

Plan för diskriminering och kränkande behandling

Finbo förskola har en plan för diskriminering och kränkande behandling som revideras årligen.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2021/2022:

  • 16 augusti
  • 7 oktober
  • 10 januari
  • 13 juni

Kontakt

Finbo förskola
Högbyvägen 9, 612 37 Finspång

Avdelning Fröet
076-126 56 86
finbo.forskola.froet@finspang.se

Avdelning Knoppen
076-126 56 88
finbo.forskola.knoppen@finspang.se

Avdelning Blomman

finbo.forskola.blomman@finspang.se

076-109 31 70

Elisabeth Johannsen
Rektor
Viggestorps förskola, Basvägens förskola och Finbo förskola Sektor utbildning

0122-850 79
elisabeth.johannsen@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elisabeth Jonsson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-853 55
elisabeth.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång