Språk/Language

Ekesjö förskola

Ekesjö förskola i norra delen av Finspångs kommun arbetar mycket med natur och miljö. Förskolan bedriver verksamhet utomhus i olika miljöer.

Ekesjö förskola. Ett rött enplanshus med gröna träd bakom och en blå himmel.

Ekesjö är en liten förskola som ligger ganska nära Vingåkers kommun.
Fritidshem finns i förskolans regi.

I utomhusmiljön fångar vi barnens intresse för djur, natur och behov av att röra sig och upptäcka med alla sinnen. Ekesjö är en Grön Flagg certifierad förskola och arbetar efter deras mål som i sin tur bygger på förskolans läroplan samt FN:s globala mål som också hela Finspångs kommun arbetar efter.

Kontakt

Ekesjö förskola
Skedevivägen 457, 643 94 Vingåker

Förskola
070-293 67 10

Fritidshem
070-537 45 19

ekesjo.forskola@finspang.se

Madeleine Lilja
Rektor

0122-856 23
madeleine.lilja@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Andersson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122- 853 55
anna.andersson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång