Språk/Language

Dunderbackens förskola

Dunderbacken är en förskola i östra delen av centralorten Finspång och består av sex avdelningar. Krokodilen, Bläckfisken och Grodan finns på ena sidan och Pandan, Björnen och Lejonet på den andra sidan. Avdelningarna är åldersindelade för att kunna erbjuda en lärmiljö som tryggar och utmanar respektive ålder på bästa sätt. I mitten av huset är köket placerat där maten lagas på plats av förskolans kock.

Dunderbackens förskola. Ett grått hus med stort fönster syns under några trädgrenar.

Barnen på Dunderbackens förskola ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Detta sker med närvarande pedagoger som i sin tur reflekterar över sin roll och vad som erbjuds. Arbetet sker i mindre grupper.

Förskolan arbetar med måltidspedagogik. Det innebär att vi utnyttjar måltidens pedagogiska möjligheter. Vi undersöker mat och råvaror med våra fem sinnen hörsel, syn, lukt, smak och känsel.

Verksamhet

Undervisning i trygg miljö

Utbildningen på Dunderbackens förskola ska ha sin grund i ett lustfyllt lärande och ge barnen en tilltro till sin egen förmåga samt vara grunden till ett livslångt lärande. Alla barn ska inkluderas i undervisningen som formas efter barnets individuella behov och nyfiken het. Detta sker utifrån demokratiska former och i samarbete med hemmet.

Förskolan vill skapa ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som ekologisk hållbarhet. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Undervisning sker både spontant och planerat. Barns nyfikenhet och lust att lära ser vi som en viktig tillgång. För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2021/2022:

  • 16 augusti
  • 7 oktober
  • 10 januari
  • 13 juni

Kontakt

Ingeborg Nilsson
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-85 547
ingeborg.nilsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elisabeth Jonsson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-853 55
elisabeth.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång