Språk/Language

Dunderbackens förskola

Dunderbacken är en förskola i östra delen av centralorten Finspång och består av sex avdelningar.

Dunderbackens förskola. Ett grått hus med stort fönster syns under några trädgrenar.

Krokodilen, Bläckfisken och Grodan finns på ena sidan och Pandan, Björnen och Lejonet på den andra sidan. Avdelningarna är åldersindelade för att kunna erbjuda en lärmiljö som tryggar och utmanar respektive ålder på bästa sätt. I mitten av huset är köket placerat där maten lagas på plats av förskolans kock.

Barnen på Dunderbackens förskola ska få möjlighet att förundras och utveckla sin förmåga att utforska, kommunicera och reflektera. Detta sker med närvarande pedagoger som i sin tur reflekterar över sin roll och vad som erbjuds. Arbetet sker i mindre grupper.

Förskolan arbetar med måltidspedagogik. Det innebär att vi utnyttjar måltidens pedagogiska möjligheter. Vi undersöker mat och råvaror med våra fem sinnen hörsel, syn, lukt, smak och känsel.

Undervisning i trygg miljö

Utbildningen på Dunderbackens förskola ska ha sin grund i ett lustfyllt lärande och ge barnen en tilltro till sin egen förmåga samt vara grunden till ett livslångt lärande. Alla barn ska inkluderas i undervisningen som formas efter barnets individuella behov och nyfiken het. Detta sker utifrån demokratiska former och i samarbete med hemmet.

Förskolan vill skapa ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling- såväl ekonomisk och social som ekologisk hållbarhet. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Undervisning sker både spontant och planerat. Barns nyfikenhet och lust att lära ser vi som en viktig tillgång. För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation.

Kontakt

Dunderbackens förskola
Förskolan består av avdelningarna: Björnen, Bläckfisken, Grodan, Krokodilen, Lejonet och Pandan

Dunderbacksvägen 40, 612 46 Finspång

Susanne Pettersson
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-855 47
susanne.pettersson2@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Andersson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122- 853 55
anna.andersson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång