Finspångs kommun

Språk/Language

Lotorps förskola

Lotorps förskola ligger i nya och väl genomtänkta miljöer som möter barnen.

Barn ritar

På Lotorps förskola finns avdelningarna Idet, Lyan och Grytet och samarbetet mellan avdelningarna är stort och varierat vilket ger en ökad gemenskap i hela huset.

Vi arbetar i åldershomogena barngrupper vilket innebär att de yngre barnen går på Idet och de äldre barnen går på Lyan och Grytet.

Vi har en utmanande gård som lockar till lek och utveckling. En stor del av vår tid på förskolan tillbringar vi utomhus.

Genom att undervisa inom olika områden lägger vi på Lotorps förskola grunden för det livslånga lärandet och stimulerar barnens utveckling. Vi undervisar i:

  • språk
  • matematik
  • naturvetenskap/teknik/experiment
  • utomhuspedagogik
  • rörelse/motorik
  • tema.

Kontakt

Lotorps förskola
Förskolan består av avdelningarna: Idet, Lyan och Grytet

lotorps.forskola@finspang.se

John Fröbergs väg 8, 612 76 Lotorp

Madeleine Lilja
Rektor

0122-856 23
madeleine.lilja@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Bjernman
Administratör
Sektor utbildning

0122- 853 55
anna.bjernman@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång