Språk/Language

Sandens förskola

Sandens förskola ligger för närvarande i tillfälliga lokaler inne i Finspång i väntan på att nya lokaler byggs i Lotorp.

Barn ritar

På Sandens förskola finns avdelningarna Hinken, Spaden och Krattan och samarbetet mellan avdelningarna är stort och varierat vilket ger en ökad gemenskap i hela huset.

Vi arbetar i åldershomogena barngrupper vilket innebär att de yngre barnen går på Krattan och de äldre barnen går på Spaden och Hinken.

Vi har en utmanande gård som lockar till lek och utveckling. En stor del av vår tid på förskolan tillbringar vi utomhus.

Verksamhet och undervisning

Genom att undervisa inom olika områden lägger vi på Sandens förskola grunden för det livslånga lärandet och stimulerar barnens utveckling. Vi undervisar i:

  • språk
  • matematik
  • naturvetenskap/teknik/experiment
  • utomhuspedagogik
  • rörelse/motorik
  • tema.

Planeringsdagar

Studiedagar i förskolan

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2022/2023:

  • 15 augusti
  • 21 november
  • 9 januari
  • 19 juni

Kontakt

Sandens förskola
Östermalmsvägen 63, 612 43 Finspång

Avdelning Spaden
070-630 46 85
sandens.forskola@finspang.se

Avdelning Hinken
070-377 94 30
sandens.forskola@finspang.se

Avdelning Krattan
070-598 72 76
sandens.forskola@finspang.se

Madeleine Lilja
Rektor

0122-856 23
madeleine.lilja@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Andersson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122- 853 55
anna.andersson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång