Språk/Language

Språklek

Språkleksteamet arbetar tillsammans med ordinarie personal för att stärka elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att lära sig läsa.

Barn läser

Alla förskoleklasser arbetar systematiskt med språklek under hela läsåret och Språkleksteamet förstärker personaltätheten periodvis under året. Språkleksteamet träffar även elever för språk/talträning i förskoleklass och åk. 1. Vid höstterminens start genomför vi en kartläggning i språklig medvetenhet med samtliga förskoleklasselever som följs upp i slutet av vårterminen.

Syftet med att träna språklig medvetenhet är att ge alla elever en god grund inför läs- och skrivutvecklingen samt öka likvärdigheten inom kommunen.

Kontakt

Victoria Lundgren
Språkutvecklare/specialpedagog
Centrala barn och elevhälsan

0122-855 92

Lisa Algstrand
Språkutvecklare
Centrala barn och elevhälsan

070-368 71 92

Magdalena Erron
Språkutvecklare
Centrala barn och elevhälsan

070-368 71 92

Marie Doverhag
Enhetschef
Centrala barn- och elevhälsan

0122-856 25
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång