Språk/Language

Byte av grundskola

Alla elever kan under sin grundskoletid ansöka om byte till en annan kommunal skola eller söka till en friskola. Begränsningen ligger i om det finns möjlighet att ta emot eleven på den mottagande skolan. Skolbyten görs vanligtvis mellan två terminer.

Om du som elev flyttar eller av någon annan anledning ska byta skola ska anmälan göras via någon av nedanstående blanketter.

Blanketten ska skrivas under av vårdnadshavare och lämnas till mentor. Om du har frågor kring byte av skola, kontakta administratören på den skola där barnet går idag.

Vid byte av skola lämnas böcker, nycklar och annat material som tillhör skolan till mentor.

Rätt till skolskjuts kan påverkas

När en elev väljer en annan skola än den som erbjudits upphör rätten till skolskjuts. Om vårdnadshavare ansöker om skolskjuts till vald skola görs en prövning.

Nyinflyttad eller börjar förskoleklass

Du som är nyinflyttad i Finspångs kommun eller har barn som börjar förskoleklass, kan läsa mer på sidan Val av grundskola.

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68