Språk/Language

Frågor och svar om hemtjänst, äldreboenden samt för personer med funktionsnedsättningar

På den har vi samlat vanliga frågor och svar om coronaviruset, som rör hemtjänst, äldreboenden samt boenden och andra verksamheter för personer med funktionsnedsättningar.

Finspångs kommun avråder från att besöka äldreboenden

Kan ditt besök vänta?

Finspångs kommun avråder just nu bestämt från besök med anledning av de skärpta allmänna råden som utfärdats. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och följer de stärkta råden från Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland för att snabbt minska smittspridningen.

Riktlinjer för besök under coronapandemin

Regeringen meddelande tisdag 15 september att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från och med 1 oktober. Då coronapandemin ännu inte är över är det viktigt att vi alla hjälps åt för att fortsätta minska riskerna för smittspridning. Därför är det viktigt att du läser och följer riktlinjerna för besök på våra äldreboenden. Att vi alla tillsammans hjälps åt och tar vårt ansvar kan rädda liv!

Inför ditt besök

 • Ring avdelningen i god tid innan besöket och berätta när du tänkt komma.
 • Begränsa antalet besökare för att kunna hålla avstånd i lägenheten. Vi rekommenderar max 1-2 besökare åt gången.
 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

Under ditt besök

 • Ring på och anmäl att du är på plats vid entréns ytterdörrar.
 • Tvätta dina händer direkt vid ankomst vid entrén. Finns inte möjlighet ska du använda handsprit.
 • Följ de regler som gäller för besök och personalens rekommendationer.
 • Besök får endast ske i boendes lägenhet, personal möter upp dig vid entrén och hjälper dig till rätt lägenhet.
 • Håll avstånd hela tiden.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen.
 • Använd telefon eller larm om du vill prata med personal, lämna inte lägenheten.
 • Gå raka vägen till utgången efter besöket.

Vid besök ska du som besökare använda visir

Region Östergötland har beslutat om en ny rekommendation som säger att skyddsmateriel kan införas som en extra försiktighetsåtgärd i ansiktsnära vårdsituationer. Finspångs kommun inför därför en ny rutin som säger att besökare till SÄBO (särskilt boende / äldreboenden) ska använda visir vid besök. Det är ytterst viktigt att du följer personalens instruktioner för användning av visiret vid besök.

Umgås gärna utomhus

Vi rekommenderar fortfarande att du och din närstående umgås utomhus, gå gärna ut under besöket om ni vill. Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och träffas utomhus minskar risken för smittspridning.

Om ni vill fika

Vi har inte möjlighet att servera fika till besökare. Om du förbereder fika hemma är det viktigt att du tvättar händerna noga först. Rör sen inte vid varandras koppar eller fikabröd, och fortsätt hålla avstånd hela tiden.

Var uppmärksam på ny information

Vi följer hela tiden utvecklingen av coronapandemin. Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, antingen i samtal med personalen eller genom anslag på boendet. Det är viktigt att du uppmärksammar och förstår informationen.

Det du gör kan rädda liv

Coronapandemin är fortfarande allvarlig. Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna. Läs mer information på www.finspang.se och www.folkhalsomyndigheten.se.

Frågor

Har du frågor är du varmt välkommen att vända dig till din närståendes boende.

Vad gör ni för att minimera smittspridning?

 • Vi förstärker information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.
 • Instruktion till medarbetare med symtom som påminner om förkylning eller influensa, även lindriga, att stanna hemma.
 • Vi har stängt våra träffpunkter för seniorer och flyttat dagverksamheten Solgläntan till nya lokaler för att minska risken av smittspridning.

Vad gör Finspångs kommun vid misstänkt smitta?

Om vi har en konstaterad eller misstanke om smitta så kommer vi hantera och behandla brukaren/patienten som smittad, för att undvika smittspridning inom verksamheten. Det vill säga att vi arbetar utifrån Region Östergötlands vårdhygiens rekommendationer. Det innebär bland annat att vi minimerar antalet vårdpersonal som kommer i kontakt med brukaren/patienten samt använda skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden av misstänkt och/eller bekräftat fall av covid-19.

Medarbetarna kommer även att kontakta sjuksköterska och ansvarig läkare som bedömer om provtagning ska ske.

Vem beslutar att brukare/patienter och personal testas för covid-19?

Sjuksköterska och ansvarig läkare bedömer om provtagning ska ske.

Varför ger inte Finspångs kommun information om bekräftad eller misstänkt smitta i verksamheten?

All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Finspångsborna ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Vad kan jag som anhörig göra?

 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer!
  De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.

 • Följ riktlinjer för besök på äldreboenden
  Då coronapandemin ännu inte är över är det viktigt att vi alla hjälps åt för att fortsätta minska riskerna för smittspridning. Därför är det viktigt att du läser och följer riktlinjerna.

Hanteras personer med nedsatt immunförsvar på något särskilt sätt nu?

Nej. Vi följer våra vanliga riktlinjer och rutiner som finns kring hygien och använder den skyddsutrustning som finns.


Har jag rätt att neka personal på grund av oro för coronaviruset?

Du har alltid rätt till att tacka nej till insats, men har inte rätt att neka en specifik medarbetare på grund av oro för smitta.


Har personal rätt att neka mig stöd, vård eller omsorg på grund av oro för coronaviruset?

Nej. Medarbetare har inte rätt att avstå arbete på grund av oro för smitta.


Var kan jag hitta lättläst och teckenspråkstolkad information om coronaviruset?

Folkhälsomyndigheten - Lättläst om covid-19

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om covid-19 på lätt svenska.

Krisinformation.se - lättläst och teckenspråkstolkad information om coronaviruset

Krisinformation.se är är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Sveriges radio – Klartext

Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord. Vardagar 18.55-19.00 i P4 + 20.55-21.00 i P1.

8 sidor - lättläst information om coronaviruset

Hos tidningen 8 Sidor finns lättläst information om coronaviruset. Tidningen 8 sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska.

Riksförbundet DHB - Information om coronaviruset genom bildstöd

Förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Tipsa någon annan om den här sidan!

Vänligen verifiera att du inte är en robot