Språk/Language

Frågor och svar om hemtjänst, äldreboenden samt för personer med funktionsnedsättningar

På den har vi samlat vanliga frågor och svar om coronaviruset, som rör hemtjänst, äldreboenden samt boenden och andra verksamheter för personer med funktionsnedsättningar.

Vad gäller för besök på våra äldreboenden - Information till anhöriga

Välkommen att besök din närstående som bor på ett av Finspångs kommuns äldreboenden. Då pandemin inte är över är det viktigt att vi tillsammans fortsätter minimera risker. Därför är det viktigt att du följer riktlinjerna för besök, även efter vaccination.

Riktlinjer för besök under coronapandemin

Då coronapandemin ännu inte är över är det viktigt att vi alla hjälps åt för att fortsätta minska riskerna för smittspridning. Därför är det viktigt att du läser och följer riktlinjerna för besök på våra äldreboenden. Att vi alla tillsammans hjälps åt och tar vårt ansvar kan rädda liv!

Inför ditt besök

 • Ring avdelningen i god tid innan besöket och berätta när du tänkt komma.
 • Begränsa antalet besökare för att kunna hålla avstånd i lägenheten. Vi rekommenderar max 1-2 besökare åt gången.
 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

Under ditt besök

 • Ring på och anmäl att du är på plats vid entréns ytterdörrar.
 • Tvätta dina händer direkt vid ankomst vid entrén. Finns inte möjlighet ska du använda handsprit.
 • Följ de regler som gäller för besök och personalens rekommendationer.
 • Besök får endast ske i boendes lägenhet, personal möter upp dig vid entrén och hjälper dig till rätt lägenhet.
 • Håll avstånd hela tiden.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen.
 • Använd telefon eller larm om du vill prata med personal, lämna inte lägenheten.
 • Gå raka vägen till utgången efter besöket.

Håll avstånd och umgås gärna utomhus

Vi besök gäller Folkhälsomyndighetens allmänna råd:

 • Håll avstånd
 • Umgås gärna utomhus - gå gärna ut under besöket om ni vill.

Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer minskar risken för smittspridning.

Måste jag som besökare använda munskydd?

Vid besök till särskilt boende rekommenderas ej längre munskydd. Utifrån nya riktlinjer från Region Östergötland behöver inte anhöriga eller besökare använda munskydd eller visir vid besök. Denna bedömning har Region Östergötland gjort utifrån regeringens och Folkhälsomyndighetens beslut om att nivå 2 uppnåtts 1 juli 2021 i planen för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en successivt minskad smittspridning.

Vi följer Region Östergötlands rekommendationer och rutiner. Vid förändrat läge kan andra åtgärder snabbt införas.

Var uppmärksam på ny information

Vi följer hela tiden utvecklingen av coronapandemin. Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, antingen i samtal med personalen eller genom anslag på boendet. Det är viktigt att du uppmärksammar och förstår informationen.

Det du gör kan rädda liv

Coronapandemin är fortfarande allvarlig. Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna.

Frågor

Har du frågor är du varmt välkommen att vända dig till din närståendes boende.

Vad gör ni för att minimera smittspridning?

 • Vi förstärker information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.
 • Instruktion till medarbetare med symtom som påminner om förkylning eller influensa, även lindriga, att stanna hemma.
 • Vi har stängt våra träffpunkter för seniorer och flyttat dagverksamheten Solgläntan till nya lokaler för att minska risken av smittspridning.

Vad gör Finspångs kommun vid misstänkt smitta?

Om vi har en konstaterad eller misstanke om smitta så kommer vi hantera och behandla brukaren/patienten som smittad, för att undvika smittspridning inom verksamheten. Det vill säga att vi arbetar utifrån Region Östergötlands vårdhygiens rekommendationer. Det innebär bland annat att vi minimerar antalet vårdpersonal som kommer i kontakt med brukaren/patienten samt använda skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden av misstänkt och/eller bekräftat fall av covid-19.

Medarbetarna kommer även att kontakta sjuksköterska och ansvarig läkare som bedömer om provtagning ska ske.

Vem beslutar att brukare/patienter och personal testas för covid-19?

Sjuksköterska och ansvarig läkare bedömer om provtagning ska ske.

Varför ger inte Finspångs kommun information om bekräftad eller misstänkt smitta i verksamheten?

All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Finspångsborna ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Vad kan jag som anhörig göra?

 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer!
  De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.

 • Följ riktlinjer för besök på äldreboenden
  Då coronapandemin ännu inte är över är det viktigt att vi alla hjälps åt för att fortsätta minska riskerna för smittspridning. Därför är det viktigt att du läser och följer riktlinjerna.

Hanteras personer med nedsatt immunförsvar på något särskilt sätt nu?

Nej. Vi följer våra vanliga riktlinjer och rutiner som finns kring hygien och använder den skyddsutrustning som finns.


Har jag rätt att neka personal på grund av oro för coronaviruset?

Du har alltid rätt till att tacka nej till insats, men har inte rätt att neka en specifik medarbetare på grund av oro för smitta.


Har personal rätt att neka mig stöd, vård eller omsorg på grund av oro för coronaviruset?

Nej. Medarbetare har inte rätt att avstå arbete på grund av oro för smitta.


Var kan jag hitta lättläst och teckenspråkstolkad information om coronaviruset?

Folkhälsomyndigheten - Lättläst om covid-19

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om covid-19 på lätt svenska.

Krisinformation.se - lättläst och teckenspråkstolkad information om coronaviruset

Krisinformation.se är är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Sveriges radio – Klartext

Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord. Vardagar 18.55-19.00 i P4 + 20.55-21.00 i P1.

8 sidor - lättläst information om coronaviruset

Hos tidningen 8 Sidor finns lättläst information om coronaviruset. Tidningen 8 sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska.

Riksförbundet DHB - Information om coronaviruset genom bildstöd

Förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Tipsa någon annan om den här sidan!

Vänligen verifiera att du inte är en robot