Språk/Language

Framtid Finspång -ny översiktsplan

Just nu pågår arbetet med ny översiktsplan för Finspångs kommun.

Illustration med färgglada personer.

Nu har samrådstiden för samrådsförslag för Översiktsplan Finspång passerat och miljö- och samhällsberedningen tackar alla som kommit på drop-in tillfällena och alla som lämnat in synpunkter.

Nu påbörjar vi arbetet med att sammanställa samtliga synpunkter och arbeta fram en samrådsredogörelse. I detta arbete ingår även att utveckla och förbättra Översiktsplanen inför utställningen som kommer att ske runt årsskiftet 2019/2020. Då finns det möjlighet att lämna synpunkter igen.

Det samrådsförslag för Översiktsplan Finspång som finns på webben ligger orört och i samma utformning som under samrådet fram tills att en utställningshandling publiceras.

Har du frågor om samrådsförslaget till ny översiktsplan eller om arbetet med översiktsplanering kan du kontakta projektledaren.

Samrådsförslaget till ny översiktsplan för Finspång är digitalt och du når förslaget via länken Samrådsförlag till ny översiktplan.

Missiv och planeringsunderlag

Relaterad information

Kontakt

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering
Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur

0122-850 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Johan Malmberg
Kommundirektör

0122-852 68
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång