Språk/Language

Detaljplan Stora Allén

Kommunfullmäktige beslutade att anta detaljplanen 25 mars 2020. Detaljplanen vann laga kraft 22 april 2020.

Planens syfte är att skapa en förtätning med bostäder inom södermalm i Finspångs tätort. Till granskningsskedet justerades detaljplan till bostäder om cirka fem lägenheter. Planen ger möjlighet att uppföra byggnad med två våningar samt ytterligare indragen takvåning därutöver.

Planområdet omfattar del av fastigheten Östermalm 1:1, som ligger i korsningen Stora Allén/ Åsvägen. Ägare till fastigheten är Finspångs kommun.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar 

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång