Språk/Language

Rejmyre kyrkogård

Finspångs församling har behov av att kunna utveckla nuvarande kyrkogårdsverksamhet för Rejmyre kyrkogård.

Planområde detaljplan Rejmyre kyrkogård

Planens syfte är att säkerställa tillgången på mark för begravningsändamål samt att tillskapa förråds- och personalbyggnader. Utökningen genomförs genom markförvärv av kommunalmark, störst del öster om nuvarande kyrkogård och utmed Mästarevägen.

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd för detaljplanen genomförs mellan 8 juli till och med 6 september 2022

Samrådsmöte

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att ske tisdagen den 23 augusti 2022, drop in mellan 17:00–19:00, Rejmyre församlingshem, Apoteksvägen 1, Rejmyre.

Anmälan till samrådsmötet sker till erica.ekblom@finspang.se sista anmälningsdag är 19 augusti 2022.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas senast 6 september via e-tjänst nedan:

Planhandlingar

 Fastighetsförteckning finns hos Samhällsplaneringsenheten.

Relaterad information

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång