Språk/Language

Hotellet 5

Samhällsplaneringsenheten har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en ny detaljplan för fastigheten Hotellet 5.

Behovet av ett tidsenligt hotell i den expanderande köpingen växte under 40-talet. Finspångs Hotell AB bildades med industrierna, kommunen, Köpmannaföreningen och Ö-Sara som intressenter. Hotell De Geer vid Bergslagstorget i centrala Finspång blev färdigt hösten 1952.Hotellet är i 2½ plan och byggt i vinkel med suterräng i sten. Det gula fasadteglet bryts av med detaljer i koppar, såsom burspråk. Genom en stor tillbyggnad 1974 tillkom ytterligare 40 rum jämte moderna, välutrustade konferenslokaler. Restaurangköket och matsalarna har moderniserats under 1986. Burspråket mot torget är eninbyggd balkong.

Syftet med detaljplanen är att kunna möjliggöra en omvandling av det befintliga hotellet till bostäder, butiks- och verksamhetslokaler i ett centralt placerat läge. Detta ska genomföras med hänsyn till kulturmiljövärden, biotopskydd, antalet parkeringsplatser, och mycket annat.

Detaljplanen väntas kunna ställas ut för samråd under hösten 2022.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång