Språk/Language

Detaljplan för Hällestad 1:11 mfl

Detaljplan för bostäder Hällestad 1:11 m.fl. Finspångs kommun har vunnit laga kraft 19 juni 2018.

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen 21 maj 2018 .

Syftet med detaljplanen är främst att Hällestadgården ska få bygga ut. 

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar 

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång