Språk/Language

Bönnernviken

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för bostäder och äldreboende för Bönnernviken. Finspångs kommun söker en ankarbyggherre som, tillsammans med kommunen, vill vara med och utveckla Bönnernviken (Finspångs gamla lasarett med omgivningar).

Bönnernviken

Bönnernviken är att av Finspångs mest attraktiva utvecklingsområden. Här finns möjlighet att skapa uppemot 250–350 nya bostäder. Inom området ska det även planeras för ett nytt kommunalt äldreboende på cirka 90 lägenheter.

Ankarbyggherren blir en aktör som bjuds in tidigt i detaljplaneprocessen och som tillsammans med kommunen utvecklar området på bästa sätt.

Markanvisning

Kommunen har bjudit in till markanvisning för Bönnerviken. Intresserade byggherrar bjuds in att ansöka om markanvisning senast 30 september 2022.

Detaljplan

Detaljplanearbetet startas tillsammans med ankarbyggherre under 2023.

Relaterad information

Kontakt

Magnus Pirholt
Enhetschef
Planeringsenheten

0122-852 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång