Finspångs kommun

Språk/Language

Bönnernviken

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för bostäder och äldreboende för Bönnernviken. Finspångs kommun, tillsammans med Söderstaden, arbetar med att utveckla området (Finspångs gamla lasarett med omgivningar).

Bönnernviken är att av Finspångs mest attraktiva utvecklingsområden. Här finns möjlighet att skapa uppemot 250–350 nya bostäder. Inom området ska det även planeras för ett nytt kommunalt äldreboende på cirka 90 lägenheter.

Detaljplan

Detaljplanearbetet startas under 2023.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Magnus Pirholt
Enhetschef
Planeringsenheten

0122-852 76
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Marika Östemar
Planarkitekt
Planeringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Planeringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång