Språk/Language

Lotorps förskola

Finspångs kommun har beslutat att bygga en förskola med sex avdelningar i Lotorps tätort.

Bakgrund

 År 2018 drabbades Sandens förskola i Lotorp av en brand som orsakade omfattande skador på lokalerna. Byggnaden fick rivas och verksamheten flyttades till andra lokaler. Nu är det dags för en ny förskola att ta sin plats i Lotorp.

Efter en lokaliseringsutredning i Lotorps tätort, där underlag och förutsättningar för olika placeringar gåtts igenom, ansågs den befintliga förskoletomten vara mest lämplig. Ett detaljplanearbete genomfördes under 2019/2020 och planen fastställdes därefter av kommunfullmäktige under hösten 2020 och har vunnit laga kraft.

Vad bygger vi?

Lotorps förskola byggs enligt princip modellförskola likt Lillängens förskola. Förskolan består av sex avdelningar och ett tillagningskök. Lokalerna planeras ha kapacitet att ta emot ca 100 barn och 20 pedagoger.

Utöver de sex avdelningarna så inryms ateljé, bibliotek samt ytor för rörelse, drama, natur och teknik i lokalerna. Planlösningen har ett naturligt flöde, med mjuka övergångar mellan inne- och utemiljön.

Hur bygger vi?

Förskolan byggs enligt princip miljöbyggnad silver. Vilket är en svensk miljöcertifiering som ger bra miljöer att leva, arbeta och leka i. Det innebär att flera olika värden granskas bland annat byggnadens energianvändning, luftkvalitét och fuktsäkerhet. Byggnaden kommer även att utrustas med takpaneler för solenergi.

När är det klart

Lotorps förskola beräknas vara klar och överlämnad till verksamheten i Januari 2023.

Kontakt

Anel Kasumovic
Affärsutvecklare Bygg
Sektor samhällsbyggnad

0122-853 87
anel.kasumovic@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång