Finspångs kommun

Språk/Language

Byggprojekt: Hällestad­gården

Finspångs kommun behöver fler boendeplatser för äldre. Nu ska Hällestad­gården byggas ut och rustas för att möta upp behovet av platser och samtidigt skapa trevliga, ändamåls­enliga lokaler för boende och personal.

Vad ska göras?

I den nya del som byggs kommer 20 nya lägenheter att rymmas så väl som matsal, gemensamhets­ytor och personal­utrymmen.

Delar av den befintliga byggnaden och utemiljön kommer också att rustas upp för att för att skapa goda förutsättningar för ett trivsamt boende. Även Hällestad hemtjänst kommer att inrymmas i de nya lokalerna.

Ett trevåningshus och ett lägre rött hus med träd emellan.

Vilka bygger?

Finspångs kommun har ingått avtal med byggentreprenören ED-bygg.
ED-bygg arbetar med total- och utförande entreprenader, byggservice och ombyggnationer och har erfarenhet av kommunal verksamhet.

När är det klart?

Om- och nybyggnationen av Hällestadgården beräknas vara klar under våren 2024.

Ett första spadtag

Torsdag 18 augusti var ett 30-tal av Hällestadgårdens boende på plats för en utomhusfika tillsammans med politiker och personal för att uppmärksamma den officiella byggstarten. Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S), socialråd Kristin Andersson (KD), miljö- och samhällsbyggnadsråd Hugo Andersson (C), enhetschef Pia Asplind, affärsutvecklare Anel Kasumovic på Finspångs kommun samt Henrik Eklund som är affärschef på ED-bygg, tog gemensamt det första spadtaget.

Första spadtaget på om- och tillbyggnaden av Hällestadgården 18 augusti 2022.På bilden: Affärschef på ED-bygg Henrik Eklund, socialråd Kristin Andersson (KD), miljö- och samhällsbyggnadsråd Hugo Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S), affärsutvecklare Anel Kasumovic på Finspångs kommun, enhetschef Pia Asplind.Foto: Robert Davidsson

Delinvigning av Åstugan

I augusti 2023 skedde en delinvigning av Nya Åstugan vid Hällestadgården.

Nyinvigning 1 mars 2024

Fredag 1 mars 2024 nyinvigdes hela Hällestadgården.

2024-02-13

Slutbesked och godkänd entreprenad av besiktningsmännen innebär att vi nu får ta huskropparna i drift.

Hällestadgården 2024
Hällestadgården 2024
Hällestadgården 2024

2023-08-31

I värmande sensommarsol samlades boende, personal och politiker för att vara med om en del­invigning av det stora om- och tillbyggnads­projektet på Hällestadgården. Demensboendet Åstugan har fått fyra nya lägenheter med gemensamhets­rum och den äldre delen renoveras.

Bilder som visar det pågående arbetet med om- och nybyggnation av Hällestadgården.

Uppdatering 2023-04-28, Hus J

 • Fasadarbeten inför putsning pågår
Bilder som visar det pågående arbetet med om- och nybyggnation av Hällestadgården.
Bilder som visar det pågående arbetet med om- och nybyggnation av Hällestadgården.
Bilder som visar det pågående arbetet med om- och nybyggnation av Hällestadgården.

Uppdatering 2023-04-28, Hus Ä

 • Arbete med fönsterbänkar och smygar pågår.
 • Målning pågår
 • Arbete med bärverk av undertak har påbörjats
 • Installationsarbeten pågår
 • Golvläggning pågår
Bilder som visar det pågående arbetet med om- och nybyggnation av Hällestadgården.
Bilder som visar det pågående arbetet med om- och nybyggnation av Hällestadgården.
Bilder som visar det pågående arbetet med om- och nybyggnation av Hällestadgården.

Uppdatering 2023-04-28, Hus H

 • Isolering av ytterväggar pågår
 • Montering av fönster-och fönsterdörrar pågår
 • Installationer avseende el och VVS pågår
 • Färdigställande av utfackningsväggar på plan 3 pågår
 • Arbete med enkling och dubbning pågår på samtliga plan

Relaterad information

Kontakt

Vid frågor om projektet, kontakta:

Anel Kasumovic
Affärsutvecklare bygg
Sektor samhällsbyggnad

0122-853 87
anel.kasumovic@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Vid frågor om Hällestadgårdens verksamhet, kontakta:

Gunnel Olah
Enhetschef Hällestadgården
Sektor vård och omsorg

0122-858 54
gunnel.olah@finspang.se

Örebrovägen 259 , 612 75 Hällestad