Språk/Language

Projekt för gång och cykel

Pågående och kommande projekt för gång- och cykelvägar.

Gång- och cykelväg

Gång och cykelväg utmed Torstorpsvägen

En gång-och cykelväg längs del av Torstorpsvägen enligt rödmarkering i kartbild kommer att byggas under våren 2022. Gång- och cykelvägen kommer knytas ihop med befintlig gång-och cykelvägnät och byggs genom att befintlig körbana smalnas av.

Passager med förstärkt belysning som möjliggör en säker övergång över Torstorpsvägen kommer även att anläggas.

Projektet är ett led i Finspångs kommuns arbete med säker skolväg, att främja det hållbara resande och att knyta ihop befintligt gång- och cykelvägnät i området.

Kommande projekt

Kommande projekt presenteras löpande.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång