Språk/Language

Projekt inom området boende och miljö

För att förbättra och utveckla kommunens infrastruktur, attraktivitet, ekologiska hållbarhet och invånarnas livsmiljö utförs regelbundet olika projekt. Här kan du läsa mer om kommande och pågående projekt.

Vissa projekt är i utrednings- eller uppstartsfas och dessa kan sakna en beräknad sluttid.

Kontakt

Samhällsplaneringsenheten
Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång