Språk/Language

Ovårdade tomter

Bygg- och miljönämnden har tillsyn enligt plan- och bygglagen att tomter och byggnader hålls i vårdat skick. Du som fastighetsägare är skyldig att hålla din tomt och din byggnad i ett vårdat skick. En tomt ska hållas i vårdat skick oavsett om det finns bebyggelse på den eller inte.

Länsstyrelser i Sverige har tagit fram en informationsbroschyr ”är fastigheten ovårdad?” Läs informationsbroschyren genom länk till höger. Om bygg- och miljönämnden bedömer att din fastighet är i ovårdat skick har kommunen skyldighet att förelägga dig som fastighetsägare att inom en rimlig tid åtgärda tomten/byggnaden. Ett föreläggande kan förenas med vite (böter).


Kontakt

Magnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid under sommaren: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång