Språk/Language

Så söker du marklov

De handlingar du ska skicka in när du söker marklov ska uppfylla vissa krav som du kan läsa mer om nedan.

Om handlingarna

 • De ska vara skalenliga.
 • De ska vara ritade på blankt vitt papper.
  Inte på rutigt, randigt eller färgat papper.
 • Alla åtgärder ska redovisas tydligt.

Det här behöver du skicka in

Nu finns det en checklista för ansökan om marklov. Använd nedanstående checklista för att se vilka handlingar som krävs för ditt projekt.

Marklov för ändring av markhöjder

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas till er.

 • Kontrollplan inför startbesked
  En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Om du har en kontrollansvarig upprättas kontrollplanen tillsammans.

 • Markplaneringsritning i skala 1:400 eller 1:500
  På markplaneringsritningen ska det framgå befintliga och nya markhöjder.

OBS! Om du bor inom 100 meter från vatten (sjö eller vattendrag) kan du också behöva ansöka om strandskyddsdispens i samband med ansökan om lovet.


Kontrollansvarig och kontrollplan

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig, KA, för ditt projekt. Du behöver oftast inte en kontrollansvarig om du bara ska göra små ändringar av till exempel ett en- och tvåbostadshus. En kontrollplan ska dock finnas i samtliga ärenden.

Relaterad information

Kontakt

Magnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång