Finspångs kommun

Språk/Language

Kommunen efterlyser byggnader med under­spända lim­träbalkar

Finspångs kommun har påbörjat en inventering och efterlyser byggnader i kommunen med underspända limträtakbalkar.

Efter ett takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK, har skickat en uppmaning till Sveriges alla byggnadsnämnder att utvärdera tak med underspända limträtakbalkar ur säkerhetssynpunkt för att undvika takras. Uppmaningen från SHK till Sveriges byggnadsnämnder gäller generellt takkonstruktioner med limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i idrottshallar, ridhus samt industribyggnader.

Vad ska fastighetsägaren göra?

 Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska ta reda på om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i kommunen.

Du som fastighetsägare har det yttersta ansvaret och behöver anmäla till oss snarast om du har byggnader med denna typ av takkonstruktion. Du behöver också göra en fackmannamässig undersökning av byggnadens bärförmåga.

Kontakta oss

Kontakta oss om du äger, förvaltar, projekterar, har byggt, bygger eller har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar på telefon 0122-852 24 eller e-post bo-bygga@finspang.se

Är du osäker på vilken typ av takkonstruktion du har i din hallbyggnad är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedan