Språk/Language

Eldstad och braskamin

Ska du installera en eldstad eller braskamin? Då behöver du först göra en anmälan till Bygg- och miljöenheten. Innan du börjar installationen behöver du få ett startbesked och innan du börjar använda eldstaden eller braskaminen så behöver du även få ett slutbesked.

Anmälan

Anmälan görs till Bygg- och miljöenheten och kan skickas in via E-post, E-tjänst eller post.


Handlingar

Nedanstående handlingar ska skickas in vid anmälan. Om någon av handlingarna saknas eller är otydliga kommer en begäran om komplettering skickas.

• Kontrollplan
En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. I kontrollplanen ska det framgå vilka kontroller som ska göras, vem som utför kontrollen och vad kontrollerna kontrolleras mot. Det är du som byggherre som är ansvarig för att ta fram ett förslag till kontrollplan.

• Planritning
Planritningen ska redovisa eldstadens/braskaminens placering

Fasadritning (om det krävs)
Fasadritning behöver bara tas med om det ska installeras en ny rökkanal med ny skorsten. Fasadritningen ska visa skorstenens placering och höjd.

• Intyg avseende prestandadeklaration
Detta följer oftast med vid köp av eldstaden

• Översiktskarta
Om det finns fler byggnader på fastigheten ska den berörda markeras tydligt

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11. Bygg- och miljöenheten är på verksamhetsplaneringsdagar under tisdag den 27 septemper och onsdag den 28 september. Under den tiden hänvisas telefonen till kommunens växel.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång