Finspångs kommun

Språk/Language

Ställa upp containrar

Materialgårdar och upplag, exempelvis återvinningsstationer och containrar som ställs upp under en längre tid, behöver bygglov.

Du behöver inte bygglov om du

 • ställer upp en container på din egen tomt i samband med renovering under en begränsad tid (en till sex månader),
 • ställer upp en container i ett industriområde, inom pågående verksamhet och du placerar containern minst 4,5 meter från fastighetsgränsen.

Du behöver alltid bygglov om

 • det är fler än en container.
 • dessa containrar ska stå på platsen längre tid än sex månader.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Dessa handlingar behöver du för din ansökan

 • ansökan via e-tjänst eller blankett.
 • situationsplan på en tillförlitlig karta.
 • byggnadsritningar eller produktbeskrivning.
 • förslag till kontrollplan.

Hur ska jag göra?

 1. Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger.
 2. Beställ eller ta fram en tillförlitlig karta till situationsplanen.
 3. Redovisa var container ska placeras.
 4. Skapa en kontrollplan.
 5. Ta fram ritningar för containern.
 6. Skicka in din ansökan.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se