Språk/Language

Du behöver bygglov för:

Nybyggnad, tillbyggnad och ändring av byggnad

 • Nybyggnad
 • Tillbyggnad. En tillbyggnad är när du ökar en byggnads volym åt något håll, antingen uppåt, nedåt eller åt sidan. Om du till exempel glasar in en uteplats under tak räknas det som en tillbyggnad.
 • Ändring som leder till väsentligt annat ändamål
 • Ytterligare bostad, lokal för handel, hantverk eller industri
 • Byte av färg, fasadbeklädnad, taktäckning, eller vid avsevärd påverkan av yttre inom detaljplan.

Andra anläggningar än byggnader

Vid fråga om andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för att anordna, inrätta, uppföra, flytta eller väsentligt ändra följande:

 • nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor
 • campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar
 • friluftsbad, motorbanor och golfbanor, upplag och materialgårdar
 • fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • radio- eller telemaster eller torn
 • vindkraftverk
 • murar och plank
 • parkeringsplatser utomhus
 • begravningsplatser
 • transformatorstationer

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång