Finspångs kommun

Språk/Language

Bygga Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en bygganmälan om

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten.
 • byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus.
 • byggnaden är högst 30 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har ett eller flera attefallshus på din tomt får de totalt vara 30 kvadratmeter tillsammans.
 • byggnaden har en taknockshöjd som är högst 4 meter.
 • byggnaden placeras fristående, men i närhet till bostadshuset.
 • byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallshus ska omfattas av bygglov.
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö.
 • byggnaden placeras mindre än 30 meter från järnväg.
 • byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter.

Är du osäker om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga.

Du behöver de här handlingarna för din bygganmälan

 • anmälan, via blankett.
 • situationsplan på tillförlitlig karta.
 • byggnadsritningar, som plan-, fasad- och sektionsritningar.
 • förslag på kontrollplan.

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • anmälan om kontrollansvarig om byggnaden är avsedd som komplementbostadshus.
 • godkännande från berörda grannar om du bygger närmare än 4,5 meter från en gräns.
 • konstruktions- och grundläggningsritningar (krävs inte vid enkla byggnader så som växthus och carport).
 • redovisning av byggnadens genomsnittliga så kallade U-värde. Detta behöver du ange om byggnaden ska värmas upp till mer än 10 grader, det gäller till exempel för en gäststuga eller ett bostadshus.
 • redovisning av ventilation, när byggnaden är ett bostadshus.

Hur ska jag göra?

 1. Läs detaljplanen för området där din fastighet ligger.
 2. Beställ eller ta fram en tillförlitlig karta till situationsplanen.
 3. Redovisa var byggnaden ska placeras.
 4. Skapa en kontrollplan (om kontrollansvarig anlitas kan denna hjälpa till).
 5. Gör fasadritningar.
 6. Gör en planritning.
 7. Gör en sektionsritning.
 8. Fyll i blanketten och skicka in din anmälan.
 9. Ta fram konstruktionsritningar.
 10. Godkännande från berörda grannar.
 11. Skicka in din anmälan.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor kan du använda kontakt­formuläret nedan.Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag-onsdag kl. 13-15, torsdag-fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Stefan Knezevic

Administratör
Karin Rickmar
Fredrika Lindberg (Föräldraledig)

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Det gör du enklast genom att kontakta bygglovs­expeditionen via e-post eller telefon. När du kommer till ditt bokade besök anmäler du dig först i receptionen.

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se