Barn- och fritids­programmet

Vill du vara med och forma framtiden? Vill du arbeta med människor och utveckla dina pedagogiska och sociala kunskaper? Vill du blanda teori med praktik? Då är detta program något för dig!

En utbildning som kräver mycket men också ger mycket

En utbildning för dig som gillar att arbeta med människor och vill utveckla kunskaper om hur vi människor fungerar, hur vi lär oss och hur vi utvecklas. Passar dig som vill ha mycket praktik och möta yrkeskunniga i din utbildning. Du kan skaffa dig en grundläggande högskolebehörighet genom att byta ut eller lägga till några kurser.

Du lär dig att planera och leda olika aktiviteter samt utvecklar dina ledarkunskaper. Programmet ger dig en bred utbildning där du kan arbeta inom olika pedagogiska och sociala yrken för människor i olika åldrar. Utbildningen är en bra grund för de flesta yrken inom området. 

Du får en yrkesexamen vilket ofta leder till jobb direkt efter gymnasiet. Utbildningen är skolförlagd vilket innebär att du gör stora delar av din utbildning inne på skolan fast med många praktiska moment och övningar. Du gör även vissa delar av din utbildning ute på en riktig arbetsplats där du får möta yrkesmän och få kunskaper om ditt framtida yrke. Denna praktik kallas för APL som står för arbetsplatsförlagt lärande. Redan första terminen årskurs 1 får du testa på yrket under en vecka och i åk 2 är du ute fyra veckor på APL för att sedan i åk 3 vara ute två dagar i veckan på en arbetsplats.

Åk 1

 • HT, 1 vecka APL
 • VT, 2 veckor APL

Åk 2

 • HT, 2 veckor APL
 • VT, 2 veckor APL

Åk 3

 • 2 dagar i veckan

Genom skolans "högskolespår" under programfördjupningen kan du få högskolebehörighet utan att behöva lägga till några extra kurser.

Våra inriktningar

 • Pedagogiskt och socialt arbete
 • Fritid och hälsa

Våra yrkesutgångar

 • Barnskötare
 • Elevassistent
 • Personlig assistent
 • Personal inom idrotts- och fritidsanläggningar
 • Aktivitetsledare fritidshem, bad och fritidsanläggning.

 

Fritid och hälsa

Du får arbeta med människor i alla åldrar men fokus är på barn och ungdomar. Du lär dig hur man utformar fritids- och idrottsverksamhet så att så många som möjligt känner sig välkomna. Du får lära dig att arbeta för att förbättra din och andra människors hälsa. Du kan arbeta på gym, bad- och fritidsanläggningar, idrottshallar, tennishallar, skidanläggningar. Du kan även arbeta inom någon förening som ledare eller tränare.

Pedagogiskt och socialt arbete

Inriktningen ger dig kunskap om barns och ungdomars lärande och utveckling. Du lär dig att planera och leda aktiviteter. Genom olika aktiviteter som att rita, måla, snickra, läsa och sjunga uppmuntrar du barnens skapande förmåga. Du får både lära och praktisera olika uppfattningar om hur man ska leda och utveckla andra människor.

Du kan också arbeta med människor som har olika sociala problem. Människor med funktionsnedsättning kan behöva stöd och hjälp för att klara sin vardag, sitt boende, sina studier eller sitt arbete. Du får lära dig vad som gör att människor får problem och på vilket sätt de kan få hjälp och stöd. Här ingår att förstå hur vi människor formas av samhället och familj.

Efteråt har du möjlighet att arbeta som elevassistent eller barnskötare. Utbildningen ger en bra grund för dig som tänker läsa vidare till förskolelärare eller annan lärare. Utbildningen ger också en bra grund för dig som vill läsa vidare till polis, väktare, socionom eller psykolog.

Programcirkel

Utifrån diagramen på bilderna kan du få en översikt kring hur många poäng du läser av olika ämnen på våra olika inriktningar och hur många poäng som är valbara. Programcirklarna är också bra att använda för att jämföra olika program med varandra.

Kontakt

Tangra Brussander
Rektor (EK, NA, SA, BF, FS/HA)
Bergska gymnasiet, Bildningen

0122-856 74
tangra.brussander@finspang.se

Finnvedsvägen 4 612 30 Finspång