Finspångs kommun

Hantverk och produktion

Programmet för hantverk och produktion ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter så att du i framtiden ska kunna arbeta inom exempelvis industri och med lättare monterings­arbeten.

Du kommer att läsa kurser på skolan som ger dig kunskaper om olika verktyg och material. Du kommer också få träna på olika färdigheter inom verkstads­tekniskt arbete. Du kommer att ha arbetsplatsförlagt lärande där du får pröva dina kunskaper ute på olika arbetsplatser. Vi lägger stor vikt vid att du ska få så mycket arbetslivs­erfarenhet som möjligt.

Under din studietid kommer du också få chans att starta ett företag inom Ung företagsamhet.

Vi arbetar utåtriktat och du får möjlighet att göra flera studiebesök, utflykter och resor under din studietid.

Vårt mål är att du efter avslutade studier ska ha en god grund att stå på när du ska flytta hemifrån och börja ditt yrkesliv.

APL- Arbetsplatsförlagt lärande

Under programmets fyra år kommer du att varva teoretiska kunskaper med APL på olika arbets­platser.

Största delen av de programgemensamma ämnena och programfördjupningarna är förlagda på en eller flera arbetsplatser. Detta för att ge dig större möjligheter när du senare ska ut i arbetslivet.

Vårt mål är att du ska ges möjlighet att utöka APL-tiden till mer än 22 veckor.

Kontakt

Jonny Dreij
Rektor
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-850 39
jonny.dreij@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Sofia Arnell-Johansson
Samordnare anpassad gymnasieskola Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

sofia.arnell-johansson@finspang.se

Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-855 38
bergska.gymnasiet@finspang.se

Ekmans väg 12 612 36 Finspång