Finspångs kommun

Erasmus + projekt

Under hösten 2019 till våren 2022 har Bergska gymnasiet deltagit i ett Erasmus + projekt med två skolor i Norge och en skola i Tyskland. Vi har arbetat med miljöfrågor utifrån FN:s globala mål 12: Hållbar konsumtion och produktion. Projektet heter Sustainability - Pay it Forward och avslutades i februari.

Vad har projektetet inneburit?

Tillsammans med elever och lärare från Val Videregående skola, Øya VGS och BBS Cuxhaven har vi undersökt vilka utmaningar och lösningar vi har i våra respektive länder vad gäller hållbar utveckling. Vad gör vi bra? Vad kan vi bli bättre på? Vad kan vi lära oss av varandra?

Målet var att eleverna skulle få resa och besöka varandras skolor, men pga Covid har endast en resa kunnat genomföras och de andra träffarna har fått ske digitalt.


Första mötet


Projektets första möte var i Val i Norge den 10-15 november 2019. Fem elever och två lärare från skolan besökte skolan i Val, där vi fick lära oss om vilka energikällor som används i Sverige, Norge och Tyskland. Vi fick också lyssna på flera intressanta föreläsningar om vindkraft, besöka en vindkraftpark, en fiskfabrik, en fiskodling och ett plaståtervinningsföretag samt diskutera miljöfrågor, som t.ex vilka de mest angelägna miljöproblemen är, i olika grupper.

En intressant och lärorik vecka med många nya intryck, fantastisk natur och kontakter med trevliga norrmän och tyskar!

På plats i Norge


Andra mötet


Øya organiserade vårt andra möte i mars 2021. Eftersom det inte var möjligt att resa “träffades” vi digitalt. Elever från Byggprogrammet och Naturprogrammet deltog i mötet som hade fokus på vad vi själva kan göra rent praktiskt i våra liv. Vi fick höra om Øyas eget miljöarbete på skolan och jämföra våra olika skolors miljöarbete med varandra.

Eleverna fick också göra en kortare film med tips om vad man kan göra vad gäller resor, mat, shopping och återvinning för att sträva mot att nå FN:s globala mål: “Hållbar konsumtion och produktion”.


Tredje mötet


Vårt tredje möte organiserades av oss här på Bergska gymnasiet. Det var tre intressanta dagar med flera tankeväckande och inspirerande föreläsningar. Vi fick höra Mattias Lindahl från Linköpings universitet berätta om cirkulär ekonomi. Vi fick också lyssna på en föreläsning om konsumtionskedjan av Parul Sharma, som varit ordförande för regeringens Agenda 2013-delegation som hade i uppdrag att verka för implementering av FN:sutvecklingsmål i Sverige. Sista dagen fick vi höra om Johan Leirnes berätta om Siemens spännande vätgasprojekt här i Finspång. Elever från BFHA 21 och skolans EPAS-grupp fick efter föreläsningarna diskutera i grupper med elever från de andra skolorna.


Fjärde mötet


Den 7-9/2 organiserade BBS Cuxhaven en digital träff då elever från NASA21 fick lyssna på föreläsningar om bl.a Siemens i Tyskland och civil olydnad. De fick också prata med eleverna från de andra skolorna i grupper.

Upplevelser och erfarenheter

Vårt mål med projektet SPiF- Sustainability Pay it Forward var från början att få nya kunskaper och verktyg för att förändra saker i våra egna liv och sträva mot en mer hållbar livsstil. Tanken var också att eleverna skulle få resa och möta ungdomar från andra länder. Tyvärr blev ju bara en resa av pga Corona, men i stället för att få uppleva de andra skolorna på plats har vi fått träna oss i de andra utmaningar som uppstår när man ska kommunicera digitalt. Sammanfattningsvis har vi fått med oss många nya kunskaper, nya vänner och insikten att vi faktiskt kan göra väldigt mycket i våra egna liv för att vara med och skapa en bättre värld.

Kompletterande information

Kontakt

Annika Rumenius
Gymnasielärare
Bergska gymnasiet, Bildningen

annika.rumenius@finspang.se

Ämnen: engelska, franska och religion