Språk/Language

Virkestransporter på Norrmalm

Från och med vecka ett och cirka tre veckor framåt kommer virkestransporter ske på Norrmalmsområdet vilket kan minska framkomligheten.

Två skogsområden som ägs av Siemens Energy AB har drabbats av granbarkborreskador, se kartor nedan för de påverkade fastigheterna. På grund av detta kommer avverkning påbörjas vecka ett och pågå i cirka tre veckor. Hänsyn kommer att tas till naturvärden och rekreationsvärden i områdena. Under avverkningsperioden kommer virkestransporter att ske i området vilket kan minska framkomligheten. Eventuella frågor ställs till Siemens.

Relaterad information

Kontakt

Siemens Energy AB

Kundcenter 0122-812 34