Språk/Language

Viktig information till dig som skjutsar till Storängsskolan

På grund av byggnation av gång- och cykelväg hänvisas föräldrar och vårdnadshavare, som skjutsar elever till Storängsskolan, till anvisade hämta- och lämnazoner.

Ny gång och cykelväg förbi Storängsskolan.

I juli påbörjades arbetet med en ny gång- och cykleväg längs med Södra Storängsvägen.

Byggnationen av den nya gång- och cykelvägen medför vissa förändringar för dig som behöver skjutsa elever till Storängsskolan.

På- och avstigningsplatser för elever som blir skjutsade av föräldrar

De föräldrar och vårdnadshavare som har ett behov av att skjutsa sina barn till och från skolan i bil är hänvisade till två parkeringar som är inritade på kartbilden. Tydlig skyltning från Södra Storängsvägen kommer visa vägen till dessa på- och avstigningsplatser.

Kommunen vill vara tydliga med att det är dessa två anvisade platser som gäller vid hämtning och lämning av bilburna elever.

Under pågående byggnation av den nya gång- och cykelvägen vill be er att visa hänsyn till de som arbetar vid och på vägen. Arbetet med den vägen beräknas vara klart i oktober.

Relaterad information

Kontakt

Samhällsplaneringsenheten
Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång