Språk/Language

Var försiktig när du eldar eller grillar i skog och mark

Det varma och torra vädret medför att det är stor brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand. Räddningstjänsten i Finspång vill därför uppmana till stor försiktighet vid eldning utomhus från och med 17 april 2020. Bedömningen är gjord utifrån SMHI:s prognosunderlag.

Brasa vid en sjö.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö i Finspångs kommun

I Finspångs kommun är det förbjudet att elda i tätbebyggt område. Med tätbebyggt område menas sammanhållen bebyggelse med minst tre hus. Under sommaren kan det även vara förbjudet att göra upp eld i naturen, på grund av brandrisken.

Tänk igenom om det verkligen är nödvändigt att elda. Trädgårdsavfall bör istället komposteras på den egna fastigheten eller transporteras till kommunens återvinningscentral.

Följ utvecklingen och ta reda vad som gäller

På SMHI:s webbplats kan du lätt följa brandriskprognosen i det område du befinner dig. Installera gärna appen BRANDRISK Ute. Appen hjälper dig att hålla koll på brandrisken i skog och mark. Appen finns för iPhone, iPad och Android.

  • Kontrollera alltid om det råder eldningsförbud i det område du befinner dig innan du eldar.
  • Beslut kring Eldningsförbud kan fattas av kommunen och Länsstyrelsen.
  • Är du osäker kan du kontakta Räddningstjänsten.

Kontakt

Räddningstjänsten
Reception

0122-850 80
raddningstjansten@finspang.se

Skäggebyvägen 43, 612 40 Finspång