Språk/Language

Välkommen att parkera - Detta gäller på den allmänna parkeringen vid Lidls kundparkering

Nu är arbetet klart med att tydliggöra parkeringsytor och vad som gäller på den allmänna parkeringen intill Lidls kundparkering.

Parkeringen har tydliggjorts med parkeringsräcken enligt gulmarkering i bild. Den kommunala allmänna parkeringen är markerad med rosa i bild och har tydliggjorts med skyltning om vilka parkeringsregler som gäller.

Parkering LIDL, uppsättning av stängsel

Reglering av parkering

Parkeringen markerad med rosa i bild kommer att regleras enligt följande:

  • Vardagar kl. 8-18 parkering under högst 4 timmar i följd med parkeringsskiva.
  • Lördagar kl. 8-13 parkering under högst 4 timmar i följd med parkeringsskiva.
  • Övrig tid går det bra att parkera utan parkeringsskiva och tidsbegränsning.
Parkeringen vid Lidl

Parkeringsytan kommer regelbundet att övervakas av kommunens parkeringsentreprenör.

Att tänka på:

  • Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas vid gällande tidsreglering.
  • Sätt visaren på närmast kommande hel- eller halvtimme.
  • Placera skivan så den är synlig innanför framrutan.
  • Inställningen får inte ändras under pågående parkering.
  • Parkeringstiden får inte överskrida den för platsen längst tillåtna tiden.
  • Om du bryter mot parkeringsreglerna, överskrider tiden för hur länge du får parkera eller låter bli att använda P-skiva där det krävs, riskerar du att få betala en avgift för felparkering.

Om du saknar p-skiva

Om du helt saknar en p-skiva går det bra att skriva en lapp med datum samt tiden när du kom och lägga lappen väl synlig i fönsterrutan på bilen.

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång