Språk/Language

Vägarbete på riksväg 51

Under vecka 41 påbörjas arbetet med att förstärka vägen vid TIB Möbler i Ljusfallshammar.

Arbetet kommer att påbörjas måndag 11 oktober och hålla på dagtid i cirka 4-5 veckor. Trafiken kommer att ledas via väg 1128/211 (Prästköp/Tjällmovägen/Länsgräns). Möjlighet att passera arbetsplatsen kommer att finnas då ett körfält kommer att vara öppet och trafiken regleras med trafikljus.

Kontakt

Anders Svensson
Mark- och exploateringsingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-856 19
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång