Språk/Language

Trafikverket reparerar bro i Grytgöl 4 maj till 5 juni

Mellan 4 maj och 5 juni reparerar Trafikverket en bro i Grytgöl på väg 1129 intill bruket. Arbetet medför begränsad framkomlighet och sänkt hastighet i anslutning till bron.

Trafikverket utför betongreparationer för att förlänga brons livslängd. När arbetet pågår kommer ett körfält att vara avstängt och hastigheten sänkt. Trafiken regleras med trafiksignaler förbi vägarbetsplatsen.

Trafikverket uppmanar till att sänka hastigheten och ta hänsyn till de som arbetar på vägen.