Språk/Language

Trafikinformation inför O-Ringen vecka 30 i sommar

I slutet av juli kommer världens största orienteringstävling till Finspång. Det blir mycket folk i rörelse och du som bor nära tävlingsområdet och rör dig i närheten kan påverkas under tävlingsdagarna 22-23 juli.

Orienterare springer i centrala Finspång.

Under vecka 30 i sommar kommer O-Ringen till Kolmården, Finspång och Norrköping. O-Ringen är världens största orienteringstävling som pågår i fem dagar och har cirka 18 000 tävlande. Två etapper avgörs vid Arena Grosvad i Finspång och tre etapper vid Yxbacken utanför Norrköping. För dig som bor i närheten av dessa områden vill vi informera om att det kommer vara mycket folk i rörelse, både i samhället och skogarna runt omkring.

Vi uppskattar om ni kan ta cykeln till Arena Grosvad då det kommer vara mycket bussar och bilar i omlopp.

Butbro

Måndag och tisdag (22-23 juli) kommer busskonvojer från Himmelstalund till Arena Grosvad trafikera genom Butbro kontinuerligt kl.7-17. Retur till Norrköping går via Gronvägen. Separat tur/retur väg för busstrafiken är vald för att minimera bilar genom Butbro och trafikstockning i Vibergarondellen. Busskonvojerna består av 5 bussar i varje och kommer var 5:e minut.

Hårstorp

Parkering för de som kommer med bil är förlagd till ängarna mellan Dollarstore/KL Industri och Hårstorp. Deltagarna kommer därifrån gå till Arena Grosvad. Gronvägen kommer att vara avstängd för biltrafik dagtid måndag och tisdag (22-23 juli) i riktning Viberga till Grosvad.

Östermalm/Dunderbacken

För deltagare som kommer med bil över Skärblacka / Örebro är planerade att parkera på grönområden i centrala Dunderbacken måndag och tisdag (22-23 juli). Därifrån går de till Arena Grosvad.

Grosvad/Norrmalm

Måndag 22 juli kan tävlande i mountainbike-orientering (MTBO) passera i området. De tävlande måste följa trafikregler och visa hänsyn men kan hålla hög fart på cykeln. Flaggvakter kommer att finnas på utvalda platser. Tisdag 23 juli är merparten av startplatserna för orientering förlagda i utkanten på Norrmalm. Räkna med ett lämmeltåg. Var gärna varsam och försiktig om du ska ut och köra bil eller har lekande barn.

Högby

Måndag 22 juli är startplatserna för mountainbike-orientering (MTBO) förlagd till närheten av Bönnern. Delar av Vallonvägen (klockstapeln till sjukhuset) kommer att vara hårt belastad mellan kl.9-12 med cyklister som kommer att passera där på vägen från Arena Grosvad till Bönnern.

Ramstorp

Måndag och tisdag (22-23 juli) ber vi er att vara varsamma och försiktiga när ni åker på Ramstorpsvägen. O-Ringen kommer att ha tävlande som passerar vägen. Vi kommer att skylta upp vara dessa passager kommer att vara och även ha trafikvakter utställda.

Lotorp

Måndag 22 juli kommer en del av våra orienterare passera genom Lotorp och tisdagen 23 juli kommer våra cyklande deltagare att starta och passera i området kring Lotorp. Delar av Ånghammarvägen och Porsvägen kommer vara avstängda. Då det är en del deltagare i området de dagarna ber vi dig om extra uppmärksamhet och visad förståelse. De tävlande måste följa trafikregler och visa hänsyn men kan hålla hög fart på cykeln. Flaggvakter kommer att finnas på utvalda platser.

Planering och information

All trafikplanering är gjord tillsammans med Trafikverket, Polisen, Räddningstjänsten och andra avdelningar inom Finspångs kommun för att alla ska bli så lite störda som möjligt men ändå upprätthålla säkerheten och att kunna genomföra ett så stort arrangemang som O-Ringen. Boende i de närmsta berörda områdena kommer att få mer detaljerad information med utskick i maj och juli.

Fakta om O-Ringen

  • O-Ringen är världens största orienterings­äventyr. Avgörs alltid vecka 30, på en ny plats varje år.
  • Består av sex tävlingar, där 5-dagars är grundpelararen som funnits med sedan starten 1965 i Skåne. Omfattar idag även Elittour, 3-dagars, Etappstart, Ungdoms­stafett och Träningsrace. Totalt cirka 125 klasser.
  • Är ett stort event, en familjefest. Har ett normalår en O‑Ringenstad med cirka 10 000 campinggäster och ett O‑Ringentorg med scen, kommers, mässa och aktiviteter. För de yngsta finns miniknat med cirka 3 000 starter.
  • Har ett normalår cirka 18 400 deltagare som gör cirka 75 000 etappstarter. Deltagarna är mellan 5 och 95 år, kommer från ett 40-tal olika länder och är allt från världselit till motionär. Utöver deltagarna kommer omkring 4 000 medföljare till O‑Ringen.
  • Är ett Miljömärkt event sedan 1999.
  • Genomförs ett normalår tack vare att funktionärsföreningar utför cirka 85 000 ideella arbetstimmar.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång