Språk/Language

Tillfällig minskning av antal ledamöter i kommun­fullmäktige

I Finspångs kommun har politikerna enats om en överenskommelse att tillfälligt minska antal tjänstgörande ledamöter i kommunfullmäktige med anledning av coronaviruset covid-19.

Kommunfullmäktiges presidium och partiernas gruppledare i kommunfullmäktige i Finspångs kommun är överens om att med anledning av coronaviruset covid-19 tillfälligt minska antal tjänstgörande ledamöter för kommunfullmäktige till 29 stycken med nedanstående fördelning per parti.

Överenskommelsen syftar till att minska risken för smittspridning, skydda förtroendevalda som tillhör en riskgrupp och värna kommunfullmäktiges beslutsmässighet.

Fördelningen per parti

Parti

Ordinarie antal mandat

Tillfällig minskning av tjänstgörande ledamöter

Arbetarpartiet Socialdemokraterna

17

11

Centerpartiet

3

2

Kristdemokraterna

2

1

Moderaterna

8

5

Liberalerna

2

1

Sverigedemokraterna

8

5

Vänsterpartiet

4

3

Miljöpartiet de gröna

1

1

Totalt

45

29


Denna överenskommelse om 29 tjänstgörande ledamöter gäller till och med kommunfullmäktiges sammanträde 17 juni 2020, om ingen annan överenskommelse träffas innan dess.

Kontakt

Berit Martinsson (S)
Ordförande
Kommunfullmäktige

070-675 48 01
berit.martinsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång