Språk/Language

Snart rullar en el-taxibuss i Finspångs kommun

Den 1 september kommer den första el-taxibussen sättas i drift i Finspångs kommun. Skolbussen kommer att transportera skolskjutselever till och från Björke skola i Igelfors.

Genom dialog mellan en skolskjutsentreprenören Hällestá Buss och Finspångs kommun har det möjliggjorts att kunna sätta den nya el-taxibussen i drift utifrån de förutsättningar som finns.

Detta är ett glädjande steg i vårt mål mot fler fossilfria resor inom Finspångs kommun.

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång