Språk/Language

Samråd om detaljplan för Rejmyre kyrkogård

Finspångs församling har behov av att kunna utveckla nuvarande kyrkogårdsverksamhet för Rejmyre kyrkogård. Planens syfte är att säkerställa tillgången på mark för begravningsändamål samt att tillskapa förråds- och personalbyggnader

Detaljplaneprocessen.

Samråd

Samråd för detaljplanen genomförs mellan 8 juli till och med 6 september 2022

Samrådsmöte

Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att ske tisdagen den 23 augusti 2022, drop in mellan 17:00–19:00, Rejmyre församlingshem, Apoteksvägen 1, Rejmyre.

Anmälan till samrådsmötet sker till erica.ekblom@finspang.se sista anmälningsdag är 19 augusti 2022.

Synpunkter

Synpunkter på planförslaget lämnas senast 6 september via e-tjänst nedan

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång