Språk/Language

Samråd detaljplan Lillsjöbäckens parkering

Du har möjlighet att lämna synpunkter på detaljplan Lillsjöbäckens parkering. Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 10 januari 2020.

Finspångs kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Lillsjöbäckens parkeringsplats, fastigheten Högby 1:2 m fl.

Syftet med detaljplanen är att tillgodose ett ökat parkeringsbehov i centrala Finspång. Den befintliga grusade parkeringsplatsen på fastigheten Högby 1:2 hårdgörs och utökas med ca 20 nya parkeringsplatser. Laddstation för ett mindre antal el- och hybridbilar anläggs i strategiskt läge nära in- och utfart.

Läs mer om detaljplan Lillsjöbäckens parkering på detaljplansidan.

Samråd

Samråd om detaljplanen genomförs mellan 18 november 2019 och 10 januari 2020. Synpunkter ska lämnas skriftligt senast den 10 januari 2020 via kommunens e-tjänst "Lämna synpunkter".

Kontakt

Byggfunktionens expedition

0122-850 00
bo-bygga@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång