Språk/Language

Ny gång- och cykelväg öppnas

Vi kan med glädje informera om att den nya gång- och cykelvägen mellan Östermalmsvägen och Djurgårdsvägen nu är öppnad.

Gång- och cykelvägen har anlagts på befintlig banvall för att passera över järnvägsspåret som sedan knyter ihop med befintligt cykelvägnät på Villavägen och Östermalmsvägen.

Anläggandet av gång-och cykelvägen är ett steg i att arbeta för en säkrare skolväg för våra barn i området Norrmalm, men även för de som dagligen färdas längs med Norrmalmsvägen till och från sina arbeten. Målet är att fler väljer att gå och cykla både till förskola, skola, arbete och fritidsaktiviteter.

Spärrbommar för ökad säkerhet

I anslutning till tågspåret har gång- och cykelvägen försetts med cykelbommar, detta för ökad säkerhet för oskyddade trafikanter som ska passera spåret.

Parkbänkar

För dig som önskar ta en paus utmed sträckan finns det ett antal bänkar ni kan använda för att pusta ut på.

Välkommen att att använda den nya gång- och cykelvägen!

Relaterad information

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång