Finspångs kommun

Språk/Language

Nya parkeringsplatser

Nya parkeringsplatser med parkering under högst 20 minuter i följd har skapats i syfte till smidigare parkering vid hämtning och lämning vid skola och förskola.

Parkeringsplatsen ligger utmed Södra Storängsvägen vid den gamla hållplatsen enligt rödmarkering i kartbild. Ni som ska lämna era barn på Änslyckans förskola är välkomna att använda parkeringen i detta syfte.

Lämning på Storängsskolan

För dig som ska lämna barn på Storängsskolan går det också bra att använda samma parkeringsyta. Tänk på att följa ditt barn över vägen vid någon av de nybyggda passager som finns på väg mot Storängsskolan. Övriga parkeringar som finns för hämtning och lämning av barn ligger bakom Storängsskolan alternativt vid Ängslyckans förskola.

Nya hållplatser för kollektivtrafiken

Under sommaren har även nya hållplatslägen för kollektivtrafiken byggts i höjd med Storängsgården. Åtgärden är för att bidra till en jämnare fördelning av hållplatslägen utmed Hårstorpsvägen och Södra och Norra Storängsvägen samt för att underlätta för kollektivtrafikens framkomlighet på sträckan.

Ny hållplats för skolbussarna

Skolbussar och taxibilar som ska hämta och lämna vid Storängsskolan använder sig av körbanan längst in mot Storängsskolan. I skolbussfilen råder parkeringsförbud men det går bra som vårdnadshavare att stanna och släppa av sitt barn och direkt flytta sig från skolbussfilen.

Dessa åtgärder är även ett led i kommunens förbättringsåtgärder av trafiksituationen utanför Storängsskolan och Ängslyckans förskola.

Kontakt

Rosita Mathiesen
Trafikingenjör
Planeringsenheten

0122-859 16
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång