Språk/Language

Norra Djupdalsvägen avstängd

Under helgen 5, 6 och 7 februari kommer Vattenfall att tina upp marken på Norra Djupdalsvägen enligt bilden, detta då det finns ett kabelfel som ska åtgärdas.

Arbetet utförs under nämnda helg sedan kommer grävarbetet kan komma igång under vecka 6.

Gatan kommer att stängas av från Norra Storängsvägen mot Norra Djupdalsvägen. Boende på Norra Djupdalsvägen hänvisas till infart via Gärdesvägen.

Djupdalsvägen

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång