Språk/Language

Nedtagning av julgranen på Bergslagstorget

Måndag och tisdag 17 till 18 januari kommer julgranen på Bergslagstorget att tas ned.

Nu är det dags att ta ned julgranen på Bergslagstorget. Måndag 17 januari kommer Finspångs Tekniska förbereda granen för nedtagning genom att plocka bort belysningen och tisdag 18 januari kommer julgranen att fällas.

När arbetet med att fälla granen pågår är det viktigt att du som rör dig på och kring torget är uppmärksamma och visar hänsyn. Tack för överseendet.

Uppsättning av julgranen på Bergslagstorget 2021.

Kontakt

Joakim Joge
Trafikingenjör
Samhällsplaneringsenheten

0122-855 81
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång