Språk/Language

Naturvårdshuggning i Bönnernskogen

Under kommande veckor kommer naturvårdshuggning i Bönnernskogen slutföras.

Syftet med naturvårdshuggningen i Bönnernskogen är för att skapa mer död och åldrad ved som gynnar biologisk mångfald. Om du ser fällda och avbarkade träd som fått ligga kvar är detta en del av åtgärden.

Under kommande veckor sker den sista delen i arbetet då så kallad veteranisering kommer utföras med hjälp av skylift. Veteranisering innebär att man skadar unga levande träd för att få dem att åldras snabbare och skapa mat och boplatser till mängder av fåglar och småkryp. Åtgärderna kan se märkliga ut då vissa träd ringbarkas bland annat, men det är alltså en hjälpande hand till många hotade arter som är beroende av gamla träd som idag är sällsynta i vår natur.


Kontakt

Matilda Hagstam
Naturvårdssamordnare
Samhällsplaneringsenheten

0122-853 24
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång