Språk/Language

Medborgardialog om anhörigstödet flyttas till den 3 september

Omsorgsberedningen ska se över anhörigstödet i Finspångs kommun och bjuder in till en medborgardialog tisdag den 3 september kl 15-17.

Färgglada pratbubblor med suddiga personer i bakgrunden.

Omsorgsberedningen har i uppdrag att se över anhörigstödet i Finspångs kommun.

För att kartlägga ett nuläge skulle vi vilja ha en medborgardialog med invånare i kommunen, kring hur de upplever att anhörigstödet är idag samt hur de skulle vilja att det var framöver.

Utannonserat datum var 28 augusti kl. 10-12, men på grund av få anmälda deltagare så flyttas tillfället till den 3 september kl. 15-17. Då hoppas vi att fler har möjlighet att vara med.

Anmälan till medborgardialogen

Kontakt

Maria Frisäter
Verksamhetschef Hälso- och sjukvård / Myndighetskontoret
Sektor vård och omsorg

0122-858 99
maria.frisater@finspang.se

Sjöviksvägen 10, 612 36 Finspång