Språk/Language

Kommunen efterlyser byggnader med underspända limträbalkar

Efter ett takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. Finspångs kommun har därmed påbörjat en inventering och efterlyser byggnader i kommunen med underspända limträtakbalkar.

Statens haverikommission, SHK, har skickat en uppmaning till Sveriges alla byggnadsnämnder att utvärdera tak med underspända limträtakbalkar ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. Uppmaningen från SHK till Sveriges byggnadsnämnder gäller generellt takkonstruktioner med limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i idrottshallar, ridhus samt industribyggnader och avser inte enbart den specifika takkonstruktion som fanns i Tarfalahallen i Kiruna.

Vad du som fastighetsägare göra?

Byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet och ska ta reda på om byggnader med underspända limträtakstolar finns, byggs eller projekteras i kommunen.

Du som fastighetsägare har det yttersta ansvaret och behöver anmäla till oss snarast om du har byggnader med denna typ av takkonstruktion. Du behöver också göra en fackmannamässig undersökning av byggnadens bärförmåga.

Kontakta oss

Kontakta oss om du äger, förvaltar, projekterar, har byggt, bygger eller har arbetat i projekt med underspända limträtakstolar.

Du är också välkommen att kontakta oss om du är osäker på vilken typ av takkonstruktion du har i din hallbyggnad.

Magnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång