Språk/Language

Information till dig som varit månads­anställd inom Finspångs kommun

Utifrån Kommunals avtal ska du som varit månadsavlönad arbetstagare få ett engångsbelopp utbetalt. Har du varit heltidsanställd och jobbat hela perioden från maj till oktober får du ett engångsbelopp på 5 500 kr.

Beloppet justeras för dig som inte har jobbat under hela perioden eller inte haft heltids­syssel­sättning.

Du som har avslutat din anställning under perioden 1 maj till 31 oktober 2020 måste skriftligen begära att få ditt engångsbelopp utbetalt. Detta måste du göra senast 1 april 2021.

Om du är en av dem som slutat i Finspångs kommun men som har rätt till engångsbeloppet ska du kontakta HR-avdelningen. Det gör du via e-post solveig.prahl@finspang.se

Kontakt

Helén Wallman
HR-chef
HR-avdelningen

0122-852 13
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång